اثرات درمانی و عملکرد گرمادرمانی و امواج الکتریکی رادیو فرکانسی

معرفی دستگاه دیاترمی دستگاه گرمادرمانی یا دیاترمی یکی از دستگاه های فیزیوتراپی است که برای کمک به تسکین و از…

ادامه ←