انواع شکستگی و نحوه انجام کمک های اولیه

شکستگی ها: شکستگی یعنی بهم خوردن و از بین رفتن حدود و مسیر طبیعی یک استخوان و یا ایجاد شکافی…

ادامه ←

پارگی عضلانی و نکاتی در رابطه با آن

در مقاله کارکرد فیزیوتراپی در بهبود آسیب های ورزشی به بررسی اهداف فیزیوتراپی در بهبود یافتن آسیب ها و صدمات…

ادامه ←