دستگاه حرکتی:قسمت اول-استخوان

دستگاه حرکتی: دستگاه حرکتی شامل مجموعه قسمتهایی از بدن انسان است که در حرکت انسان دخالت دارند مانند استخوانها،عضلات،مفاصل،غضروف ها،نیامها…

ادامه ←