آشنایی با روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی بخش اول : الکتروتراپی

دستگاه های فیزیوتراپی در شاخه های مختلف تقسیم بندی می شوند که از جمله آنها می توان به دستگاه های…

ادامه ←

اثرات درمانی و عملکرد گرمادرمانی و امواج الکتریکی رادیو فرکانسی

معرفی دستگاه دیاترمی دستگاه گرمادرمانی یا دیاترمی یکی از دستگاه های فیزیوتراپی است که برای کمک به تسکین و از…

ادامه ←