رژیم غذایی مناسب در دوران نقاهت شکستگی استخوان

در پست قبل به انواع شکستگی و نحوه انجام کمک های اولیه پرداختیم. در این پست به موارد محدودیت ها…

ادامه ←

انواع شکستگی و نحوه انجام کمک های اولیه

شکستگی ها: شکستگی یعنی بهم خوردن و از بین رفتن حدود و مسیر طبیعی یک استخوان و یا ایجاد شکافی…

ادامه ←