شوک و عامل اصلی ایجاد آن:

در این مقاله به بررسی شوک و عامل اصلی ایجاد آن خواهیم پرداخت. کاهش ناگهانی جریان خون مغز منجر به…

ادامه ←

کمک به کودکان برای تحمل استرس ناشی از شیوع کرونا

کودکان ممکن است به روش های مختلفی مانند اضطراب ، عصبانیت یا آشفتگی ، خیس کردن رختخواب و غیره به…

ادامه ←

دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با استرس ناشی از شیوع کروناویروس جدید

طبیعی است که در دوران بحران احساس غم ، استرس ، سردرگمی ، ترس و یا احساس عصبانیت داشته باشید.…

ادامه ←