دستگاه حرکتی:قسمت سوم-مفاصل

مفاصل:

در پست قبل به عضلات در دستگاه حرکتی پرداختیم. در این پست به مفاصل خواهیم پرداخت. مفصل یا بند مجموعه عناصر تشریحی است که دو یا چند استخوان مجاور را به یکدیگر مربوط می نمایند. مفصل به سه دسته تقسیم می شوند: مفاصل غیر متحرک یا ثابت، مفاصل نیمه متحرک و مفصل متحرک.

انواع مفاصل بدن
انواع مفاصل بدن
مفصل غیر متحرک:

این نوع مفاصل خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1-مفصل با التصاق غضروفی: وقتی است که استخوانها در اصل از بافت غضروفی بوجود آمده باشند. بین دو سطح مفصلی یک طبقه غضروف باقی می ماند و از این جهت آنها را مفاصل با التصاق غضروفی می نامند مثل مفاصل استخوانهای قاعده جمجمه.

2-مفاصل با التصاق لیفی یا درزها: وقتی است که استخوانها از بافت ملتحمه تشکیل شده باشند. بین سطوح مفصلی یک طبقه بافت لیفی قرار می گیرد و آنها را مفاصل با التصاق لیفی یا درز می نامند.مانند مفاصل استخوانهای سقف کاسه سر و استخوانهای صورت.

مفصل نیمه متحرک:

مفاصلی را گویند که سطوح مفصلی مسطح یا مقعر بوده و از غضروف پوشیده شده اند و توسط عناصر ذیل با یکدیگر مربوط می گردند.

رباط بین استخوانی: که از سطح مفصلی تا سطح مفصلی دیگر کشیده شده اند و ساختمان لیفی و یا لیفی غضروفی دارند.

رباطهای محیطی: که اطراف رباط بین استخوانی را می پوشاند.

مفاصل نیمه متحرک: مثل مفصل بین تنه مهره ها.

مفصل متحرک:

که دارای قسمتهای ذیل می باشند. سطوح مفصلی، کپسول مفصلی، رباطها و کیسه

سطوح مفصلی: صاف بوده و از یکدیگر توسط فضای مفصلی مجزا می شوند و هر یک از این سطوح از غضروف پوششی به نام غضروف مفصلی پوشیده شده است. این غضروف باعث سهولت حرکات مفصلی می شود و مانع از بین رفتن استخوان در نتیجه اصطکاک می گردد.

مفاصل بدن را از لحاظ شکل ظاهری به انواع زیر تقسیم بندی می کنند:

1-مفاصل کروی: سطوح مفصلی قسمتی از کره بوده که یکی مقعر و دیگری محدب است. مانند مفصل شانه.

2-مفاصل لقمه ای: سطوح مفصلی بیضی شکلی هستند که یکی مقعر و دیگری محدب است.مانند مفصل زانو.

3-مفاصل زینی شکل: سطوح مفصلی در جهتی مقعر و در جهت دیگری محدب بوده و تقعر یکی در مقابل تحدب دیگری قرار دارد.مانند مفصل پاشنه یا استخوان تاسی.

4-مفاصل قرقره ای: یکی از سطوح مفصلی مانند قرقره می باشد مثل مفصل بازویی زند اسفلی.

5-مفاصل استوانه ای: سطوح مفصلی قسمتی از استوانه است که یکی محدب و دیگری مقعر است.مانند مفصل انتهای فوقانی دو استخوان ساعد، اولین و دومین مهره گردن.

6-مفاصل مسطحه: سطوح مفصلی مسطح می باشند مانند مفاصل زوائد مفصلی مهره ها.

مفاصل از لحاظ شکل ظاهری
مفاصل از لحاظ شکل ظاهری

برای مطالب بیشتر در زمینه دستگاه حرکتی و مفاصل می توانید به صفحه اینستاگرام شرکت بهبود گستر افق پارسیان مراجعه نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *