نکاتی برای کار به عنوان یک فیزیوتراپیست ورزشی

در مقاله قبلی به کارکرد فیزیوتراپی در بهبود آسیب های ورزشی پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به نکاتی برای…

ادامه ←

کارکرد فیزیوتراپی در بهبود آسیب های ورزشی

در مقاله قبل به بررسی انواع متداول عمل جراحی زانو پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به بررسی کارکرد فیزیوتراپی…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت پنجم

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت پنجم(پایانی) – نکات 81 الی 100 در این سری از…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت چهارم

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت چهارم – نکات 61 الی 80 در این سری از…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت سوم

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت سوم – نکات 41 الی 60 در این سری از…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت دوم

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت دوم – نکات 21 الی 40 در این سری از…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت اول

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت اول – نکات 1 الی 20 در این سری از…

ادامه ←

آشنایی با روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی بخش اول : الکتروتراپی

دستگاه های فیزیوتراپی در شاخه های مختلف تقسیم بندی می شوند که از جمله آنها می توان به دستگاه های…

ادامه ←