کارکرد فیزیوتراپی در بهبود آسیب های ورزشی

در مقاله قبل به بررسی انواع متداول عمل جراحی زانو پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به بررسی کارکرد فیزیوتراپی…

ادامه ←

ده تمرین مفید در آب (هیدروتراپی)

در مقاله آشنایی با روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی بخش دوم: هیدروتراپی (آب درمانی) ، به تعریف هیدروتراپی،اثرات فیزیولوژیکی،اثرات…

ادامه ←

آشنایی با روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی بخش دوم: هیدروتراپی (آب درمانی)

در بخش اول آشنایی با روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی، به الکتروتراپی پرداختیم و شش دستگاه شاخص در حوزه…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت پنجم

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت پنجم(پایانی) – نکات 81 الی 100 در این سری از…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت چهارم

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت چهارم – نکات 61 الی 80 در این سری از…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت سوم

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت سوم – نکات 41 الی 60 در این سری از…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت دوم

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت دوم – نکات 21 الی 40 در این سری از…

ادامه ←

صد نکته فیزیوتراپی – قسمت اول

خلاصه نکاتی از اساتید و اعضای انجمن فیزیوتراپی نیوزیلند قسمت اول – نکات 1 الی 20 در این سری از…

ادامه ←